ماکت بیمارستان سیار OSP.ITAL

ماکت بیمارستان سیار OSP.ITAL - اقلیما

ماکت بیمارستان سیار OSP.ITAL

سال ساخت: ۱۳۹۵

ابعاد ماکت ۱۰۰*۱۰۰ سانتی متر

مقیاس ماکت : ۱/۱۰۰

متریال: تریدی پرینت و مقوا ماکت.

ماکت حاضر به درخواست شرکت ایتالیایی گروپودیمنسیون با استفاده از تکنولوژی تریدی پرینت ساخته شد.

نور پردازی ماکت به صورت هوشمند بوده است.

مدل سه بعدی قابلیت گسترده شدن را دارد.