ماکت طرح پیشنهادی موزه اقوام یزد

ماکت معماری - اقلیما - EGHLIMA

ماکت طرح پیشنهادی موزه اقوام یزد

سال ساخت: ۱۳۹۲

مقیاس ماکت: ۱ به ۳۰۰

متریال: مقوا ماکت

نورپردازی: ندارد