شلف و دیوارکوب

شلف و دیوارکوب چیست؟

ما در اقلیما آماده تولید انواع المان ها و اکسسوری های دیواری هستیم.

شما میتوانید انواع اشعار را بای تولید به صورت طاقچه و یا دیوار کوب سفارش دهید.

برای ساخت مدرن ترین دیوارکوب ها می توان از انواع هنرهای خطی استفاده کرد.

به علاوه شما می توانید انواع نقشه های دنیا و جهان را به عنوان دیوار کوب سفارش دهید.

نمایش یک نتیجه