آینه کنسول

آینه کنسول به همراه اشعار زیبای پارسی زیبایی خیره کننده ایی که نظر هر بیننده ایی را به خود جلب میکند. المان دکوری-کاربردی که می تواند زیبنده منزل شما باشد.
این تنها یک آینه نیست. یک اثر هنری است از تلفیق ادبیات و صنعت.
هدیه منحصر به فردی که تا سالها ماندگار خواهد بود.

1 2 3