هدیه مدیریتی

21/03/1402

هدیه تبلیغاتی عید سعید قربان – ۸ تیر ۱۴۰۲

هدیه تبلیغاتی مدیریتی خاص برای مدیران سازمان ها و ارگانهای دولتی و خصوصی. یکی از دغدغه های بخش منابع انسانی سازمان ها تهیه و تدارک هدایای […]