هدیه روز مادر با همه هدیه های دیگر که در طول سال میخریم فرق میکنه.

هرچند که خرید هیچ هدیه ایی جبران زحمات مادر نمیشه… اما تهیه یک هدیه متفاوت میتونه لبخندی روس صورتش بیاره که به همه دنیا می ارزه.

یکی از زیباترین اشعای که در وصف مادر سروده شده شعر زیبای فریدون مشیری هستش:

تاج از فرق فلک برداشتن
جاودان آن تاج بر سرداشتن

در بهشت آرزو ره یافتن
هر نفس شهدی به ساغر داشتن

روز در انواع نعمت ها و ناز
شب بتی چون ماه در بر داشتن

صبح از بام جهان چون آفتاب
روی گیتی را منور داشتن

شامگه چون ماه رویا آفرین
ناز بر افلاک اختر داشتن

چون صبا در مزرع سبز فلک
بال در بال کبوتر داشتن

حشمت و جاه سلیمانی یافتن
شوکت و فر سکندر داشتن

تا ابد در اوج قدرت زیستن
ملک هستی را مسخر داشتن

برتو ارزانی که ما را خوش تر است
لذت یک لحظه “مادر” داشتن !

ما در اقلیما با استفاده از چند بیت این شعر تابلویی ساخته اییم که می تواند یک هدیه روز مادر ارزشمند باشد.

کادوی روز مادر- اقلیما

کادوی روز مادر- اقلیما – eghlima

چه هدیه ایی زیباتر از این میشه تهیه کرد که شعری که مادر عزیزتون دوست داره را براش روی آینه بزنید… تا هر روز که تصویر خودشو توی آینه میبینه یاد شما بیفته.

هدیه ایی به عزیزان خود بدهید که سالها ماندگار باشد.

 

 

دیگر مطالب مرتبط:
انواع جعبه چوبی و باکس پلکسی