ماکت طرح پیشنهادی موزه

موزه طرح ماکت موزه طرح پیشنهادی موزه - اقلیماپیشنهادی موزه - اقلیما

ماکت موزه طرح پیشنهادی موزه - اقلیما - EGHLIMA

ماکت طرح پیشنهادی موزه

سال ساخت: ۱۳۹۱

مقیاس ماکت: ۱ به ۱۰۰

متریال: مقوا ماکت، پلکسی، مولتی استایل

نورپردازی: هوشمند