ماکت طرح پیشنهادی پروژه دانشگاهی

ماکت طرح دانشجویی - اقلیما

ماکت طرح پیشنهادی پروژه دانشگاهی

سال ساخت: ۱۳۹۲

مقیاس ماکت: ۱ به ۳۰۰

متریال: مقوا ماکت

نورپردازی: ندارد

مدت زمان ساخت: ۵ روز